Sociaal Verwarmingsfonds

Een kort stripverhaal als communicatiecampagne “Warm Gebaar” in opdracht van het Sociaal Verwarmingsfonds i.s.m. het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen. Dit is een stripverhaal voor chauffeurs van warmteleveranciers om de verwarmingstoelage te promoten.